Σύμβαση με ΕΟΠΥΥ

Ψηφιακός Μαστογράφος

Ψηφιακός μαστογράφος Senographe Crystal Nova είναι ο τελευταίας τεχνολογίας (2017) της General Electric

Με το σύστημα AOP επιλέγεται η κατάλληλη KV και mAs  με βάση την ακτινολογική πυκνότητα και το πάχος του μαστού με αποτέλεσμα εξαιρετική ποιότητα εικόνας, με δόση ακτινοβολίας σημαντικά κάτω από τις ρυθμιστικές και τυπικές  κατευθυντήριες γραμμές του EUREF.

Ο ανιχνευτής υψηλού DQE (από τα κορυφαία συστήματα μαστογραφίας) δίνει σε μικρό χρόνο (δεν απαιτείται προθέρμανση ή χρόνος σταθεροποίησης) εικόνες υψηλής ευκρίνειας. Η εξέταση μπορεί να ολοκληρωθεί σε 3 λεπτά.

Η επεξεργασία εικόνας σε τέσσερα επίπεδα αντίθεσης που διαθέτει, βελτιστοποιεί και μεγιστοποιεί την ορατότητα δομής με αποτέλεσμα εξαιρετική διαγνωστική απόδοση σχεδόν σε οποιοδήποτε είδος μαστού συμπεριλαμβανομένων και των εμφυτευμάτων.

Συμπερασματικά τα πλεονεκτήματα του συστήματος Senographe Crystal Nova είναι:

  • Σωστή δόση με ελάχιστη ακτινοβολία.
  • Μικρή διάρκεια εξέτασης (μόνο 3 λεπτά).
  • Υψηλής ευκρίνειας εικόνες.
  • Εξαιρετική διαγνωστική απόδοση.
  • Μείωση των επαναλήψεων λόγω της δυνατότητας εντοπιστικής μεγέθυνσης, αλλαγής φωτεινότητας και αντίθεσης.

Φωτογραφίες

Βίντεο

+30 210 9750750