Παρακολουθώντας τις νέες εξελίξεις της διαγνωστικής ιατρικής, εκτελούμε τώρα την QuantiFeron-TB GOLD-Plus, αντί της QFT-GIT, γιατί έχει μεγαλύτερη ειδικότητα (97,6%) και ευαισθησία (95,3%)

Το QFT-Plus υπερτερεί και σχεδόν καταργεί τη δερματική φυματινοαντίδραση (TST-Mantoux) γιατί :

  • Γίνεται με δείγμα αίματος, άρα είναι πολύ εύκολο για τον ασθενή και δεν υπάρχουν τα μειονεκτήμτα του TST (ερεθισμός από ξύσιμο, μόλυνση, υποκειμενική εκτίμηση).
  • Έχει διαγνωστική αξία σε άτομα που έχουν εμβολιαστεί με BCG ή προσβληθεί από άλλα Μυκοβακτηρίδια.
  • Εχει μεγάλη εξειδίκευση και ευαισθησία και έτσι μειώνει στο ελάχιστο τα ψευδώς ΘΕΤΙΚΑ αποτελέσματα.