Βασικό πακέτο (ΤΙΜΗ 55€)

 • Anti-HIV I, II
 • HBsAg
 • Anti-HCV
 • VDRL

*Η εξέταση για το HIV τέταρτης γενιάς ανιχνεύει τα IgG, IgM και το αντιγόνο HIV P24 έχει ευαισθησία περίπου 100% και μικρότερη περίοδο ανίχνευσης από τη στιγμή της μόλυνσης μέχρι τη δυνατότητα θετικοποίησης του test (3 εβδομάδες). Εάν μετά την περίοδο αυτή είναι αρνητικό μπορούμε να πούμε με σχετική βεβαιότητα ότι δεν υπάρχει μόλυνση.

Πλήρες πακέτο για ΓΥΝΑΙΚΕΣ (ΤΙΜΗ 135€)

 • Anti-HIV I, II
 • HBsAg
 • Anti-HCV
 • VDRL
 • Άμεση μικροσκοπική εξέταση κολπικού και τραχηλικού εκκρίματος για Μικρόβια, Κόκκους, Τριχομονάδες, Μύκητες.
 • Καλλιέργεια κολπικού και τραχηλικού εκκρίματος Αερόβια, Αναερόβια, για Χλαμύδια Μυκόπλασμα και Ουρεάπλασμα.
 • Ανίχνευση του ιού HPV*

Πλήρες πακέτο για ΑΝΔΡΕΣ (ΤΙΜΗ 135€)

 • Anti-HIV I, II
 • HBsAg
 • Anti-HCV
 • VDRL
 • Άμεση μικροσκοπική εξέταση ουρηθρικού εκκρίματος για Μικρόβια, Κόκκους, Τριχομονάδες, Μύκητες
 • Καλλιέργεια ουρηθρικού εκκρίματος Αερόβια, Αναερόβια, για Χλαμύδια Μυκόπλασμα και Ουρεάπλασμα.
 • Ανίχνευση του ιού HPV*

*Η ανίχνευση του ιού HPV είναι σημαντική για τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας (ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ στο site μας), του πέους ή των έξω γεννητικών οργάνων και άλλων περιοχών. Ανιχνεύονται 49 υψηλού κινδύνου τύποι του HPV.

Μοριακή διερεύνηση σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων.

 • Γονόκοκκος (neisseria gonorrhea) (80€)
 •  Mycoplasma Hominis (80€)
 •  Ureaplasma Urealyticum (80€)
 •  Chlamydia trachomatis (70€)
 •  HPV 49 τύποι (65€)
 •  Έρπης I,II (HSV I,II)  (90€)