Πακέτο 1 (ΤΙΜΗ 75€)

 • TSH
 • FT4
 • Anti-Tg και Anti-TPO
 • Υπέρηχο θυρεοειδούς αδένα

Πακέτο 2 (ΤΙΜΗ 85€)

 • TSH
 • Τ3
 • FT4
 • Anti-Tg και Anti-TPO
 • Υπέρηχο θυρεοειδούς αδένα

Πακέτο 3 (ΤΙΜΗ 140€)

 • TSH
 • Τ3, Τ4
 • FT3, FT4
 • Anti-Tg και Anti-TPO
 • TSI
 • TG (θυρεοσφαιρίνη)
 • CT (καλσιτονίνη)
 • Υπέρηχο θυρεοειδούς αδένα

ΖΗΤΗΣΤΕ ΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ. Δες σχετικό άρθρο