Για τη διενέργεια όλων των βιοχημικών εξετάσεων διαθέτουμε δύο βιοχημικούς αναλυτές.

Δες εξοπλισμό