Ύπνος. Πακέτα διερεύνησης αιτίων. 

Δες σχετικό άρθρο.

1)Βασικό check up. (Κόστος 50€)

 • Γενική Αίματος
 • Σάκχαρο
 • Ουρία
 • Κρεατινίνη
 • Ουρικό Οξύ
 • SGOT
 • SGPT
 • γGT
 • Χοληστερίνη Ολική
 • Τριγλυκερίδια
 • HDL (Καλή Χοληστερίνη)
 • LDL (Κακή Χοληστερίνη)
 • Λιπιδαιμικοί Δείκτες
 • TC / HDL-C
 • LDL-C / HDL-C
 • TGs / HDL-C
 • Γενική Ούρων

 

2) Γενετική διερεύνηση τύπων ύπνου.

Nutrifit premium DNA test (Κόστος 320€). Δες σχετικό άρθρο.