• Αποφύγετε τις κολπικές πλύσεις τρεις ημέρες πριν από το τεστ.
  • Αποχή από  σεξουαλική επαφή τρεις ημέρες πριν από το τεστ.
  • Μην χρησιμοποιείτε ταμπόν ή κολπικές κρέμες δύο ημέρες πριν.
  • Αν έχετε χρησιμοποιήσει ενδοκολπικά φάρμακα αλοιφές ή υπόθετα η εξέταση πρέπει να γίνει τουλάχιστον μία εβδομάδα μετά το τέλος της θεραπείας.
  • Η εξέταση γίνεται μετά την 10η ημέρα του κύκλου σας.