Σύμβαση με ΕΟΠΥΥ

Προετοιμασία για εξετάσεις σπέρματος

Εκτυπώστε αυτό το άρθρο

ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΣΠΕΡΜΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

Πρέπει να υπάρχει ΑΠΟΧΗ από σεξουαλική επαφή ή εκσπερμάτωση 4-5 ημέρες.

Το διάστημα της αποχής μετράται από τις μέρες που μεσολαβούν μεταξύ της μέρας της επαφής και της ημέρας της συλλογής.

Λιγότερη ή μεγαλύτερη αποχή μπορεί να οδηγήσει σε λανθασμένα αποτελέσματα.

Πλυθείτε καλά με ιδιαίτερη προσοχή στην περιοχή των γεννητικών οργάνων.

Η λήψη γίνεται στο σπίτι με αυνανισμό (όχι στοματικός έρωτας ή διακεκομμένη συνουσία). Εάν αυτό δεν είναι δυνατόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ειδικό μη τοξικό προφυλακτικό.

Πρέπει να υπάρχει καλή στύση για να είναι ολοκληρωμένη η εκσπερμάτωση.

Ενημερώστε το εργαστήριο για φάρμακα που παίρνετε ή είχατε πάρει.

Η συλλογή γίνεται σε αποστειρωμένο ουροδοχείο στο οποίο σημειώνουμε την ακριβή ώρα λήψης.

Προσπαθήστε να συγκεντρωθεί όλο το υλικό. Εάν υπάρχει κάποια απώλεια ενημερώστε το εργαστήριο για την ποσότητα απώλειας, μην τυχόν και κριθεί απαραίτητο να επαναληφθεί η συλλογή.

Η παράδοση στο εργαστήριο πρέπει να γίνει από τις 7 έως τις 12, μέσα σε μία ώρα από τη λήψη, και να διατηρηθεί μέχρι την ώρα που θα παραδοθεί σε θερμοκρασία 18οC- 30οC.

Όχι έκθεση στον ήλιο ή συντήρηση στο ψυγείο.

+30 210 9750750