Σύμβαση με ΕΟΠΥΥ

Πακέτο 4Α
Κόστος 70 €
Εκτυπώστε αυτό το άρθρο

  • Τρανσαμινάσες
  • γGt
  • Σάκχαρο νηστείας
  • Γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη
  • Λιπιδαιμικό προφίλ
  • Γενική αίματος
  • HOMA-IR.  δες άρθρο αντίσταση στην ινσουλίνη
  • Φερριτίνη
  • Υπέρηχος ήπατος, χοληφόρων, χοληδόχου κύστεως

Επικοινωνήστε μαζί μας για να κλείσουμε ραντεβού

+30 210 9750750